Brak danych
    RADIO GDAŃSK | PATRONATY             ARCHIWUM PATRONATÓW
Energia przyszłości
Gdańsk, 11 kwietnia 2013

thumb_energa-logo-podstawowe-inwersja1Pięć zespołów zmierzy się w finale drugiej edycji prestiżowego konkursu „Energia przyszłości” organizowanego przez ENERGA SA., który odbędzie się 11 kwietnia br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Na konkurs, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu energetycznym i elektrotechnicznym, wpłynęły 23 prace. Oryginalność wszystkich prac została sprawdzona przy pomocy systemu firmy Antyplagiat.pl, która jest partnerem konkursu. Do finału, zgodnie z regulaminem, zakwalifikowano pięć zespołów: z Gdańska, Słupska, Włocławka, Kalisza i Jarocina. Wszyscy finaliści będą mieli takie samo zadanie – zaprezentowanie przed jury swojego pomysłu na nowatorskie rozwiązania w zakresie oszczędności energii elektrycznej.

To już druga edycja organizowanego przez ENERGA SA konkursu „Energia przyszłości”. W tym roku uczestnicy – trzyosobowe zespoły, każdy pod opieką nauczyciela – miały za zadanie przygotowanie pracy na temat „Polska efektywna energetycznie w roku 2020. Nowatorskie rozwiązania w zakresie oszczędności energii elektrycznej”.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki i rozwijanie zainteresowań poznawczych i badawczych młodych ludzi. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie i nauczyciele mają okazję, by wyjść poza lekcyjne schematy i skonfrontować swoje pomysły z reprezentantami innych szkół oraz zaprezentować je wybitnym przedstawicielom świata nauki – mówi Rafał Hyrzyński Dyrektor Departamentu Programowania Inwestycji ENERGA SA.

Finaliści zaprezentują swoje prace 11 kwietnia br. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Wystąpienia oceni jury pod przewodnictwem prof. Jana Majewskiego (ENERGA SA, ekonomista), w składzie: prof. Zbigniew Lubośny (Politechnika Gdańska, redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego Energetyków „Acta Energetica”, elektroenergetyk), dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (Uniwersytet Gdański, językoznawca) i prof. Tomasz Boczar (Politechnika Opolska, elektroenergetyk).

Oto nagrody, o które będą walczyć finaliści:

·         za zajęcie 1. miejsca – laptopy dla każdego członka zespołu oraz jego opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół na zakup pomocy naukowych dla uczniów

·         za zajęcie 2. miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł

·         za zajęcie 3 miejsca – odpowiednio nagrody rzeczowe w postaci smarfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Jesteśmy firmą, która posiada kompleksową ofertę dla młodych ludzi, uczniów, studentów i ludzi nauki,  wyzwalającą pokłady nowej energii, pobudzającą do twórczego myślenia i odkrywania świata. Oferta ta zogniskowana jest wokół rozwijanego przez nas programu ENERGA dla Ciebie oraz projektów ENERGA Edukacja i ENERGA Sport. Począwszy od Planety Energii, poprzez inicjatywę „Dzień z ENERGĄ w szkole”, turnieje: lekkoatletyczny, koszykówki i siatkówki, konkurs ENERGIA Przyszłości, konkursy na grant badawczy i najlepszą pracę doktorską, na wydawnictwie Acta Energetica skończywszy, Wszystkie te inicjatywy są wyrazem zaangażowania Grupy w ważne inicjatywy społeczności lokalnych. Promują działania skupione wokół wartości: człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo, przyszłość dzieci i młodzieży oraz współpracę świata biznesu z nauką – mówi Katarzyna Kowalska Dyrektor Centrum Marketingu i Komunikacji ENERGA SA.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyna Szumilas, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Marek Woszczyk, Prezydent Miasta Gdańska Pan Paweł Adamowicz, Rektor Politechniki Gdańskiej Pan prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk oraz Pomorski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Wasilenko.

Partnerami konkursu są: Politechnika Opolska, Uniwersytet Gdański, Antyściąga.pl oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny.

Patroni medialni: wydawany przez ENERGA SA we współpracy z Politechniką Gdańską Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica”, Radio Gdańsk i Dziennik Bałtycki.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na www.actaenergetica.org


 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama