Brak danych
    RADIO GDAŃSK | PATRONATY             ARCHIWUM PATRONATÓW
OP_era
Sopot, 5 kwietnia 2013

thumb_op-eraOP_era: Polska_Akademia_Dzieci „Wykład drugi”, piątek, 5 kwietnia 2013 r., godz. 11:00, Sala Koncertowa PFK, Opera Leśna w Sopocie. Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową bezpłatny Uniwersytet prowadzony przez dzieci. Młodzi Naukowcy w wieku od 6 do 12 lat prowadzą swoje wykłady i przedstawiają własne badania naukowe.

Opis wg autorki projektu dr Agaty Hofman:

Dzieci współtworzą nowy obraz nauki

Dzieci to najbardziej twórcze jednostki na świecie. Co roku rządy różnych krajów wydają miliardy euro na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w nauce, gospodarce, biznesie. Jednak w tym procesie całkowicie pomijane są te najbardziej twórcze znane nam stworzenia. Pomimo rozwoju edutainment w Polsce i na świecie, proponuje się dzieciom coraz więcej (niestety w większości płatnych) zajęć poza szkolnych i poza przedszkolnych rozwijających ich twórczość w sposób starannie zaplanowany przez osoby dorosłe. Wytyczamy więc dzieciakom ramy, w które mają się wpisać.

Projekt PAD to pierwszy na skalę międzynarodową uniwersytet dzieci prowadzony przez dzieci, gdzie Młodzi Naukowcy z całkowitą swobodą wybierają obszar swoich zainteresowań badawczych. Nasi wykładowcy w wieku od 6 do 12 lat prowadzą badania na temat lewitacji magnetycznej, brakujących ogniw ewolucji kręgowców lub psów, kotów i patyczaków. To oni autonomicznie decydują o tym, czym chcą się zając a my, dorośli, jedynie pomagamy im od strony technicznej i wskazujemy wiarygodne źródła naukowe.

Opieramy się na założeniu otwierania drzwi uczelni wyższych dla dzieci niezależnie od ich pozycji społecznej czy wyników w nauce. Chcemy też dać im możliwość prowadzenia własnych wykładów wspólnie z naukowcami z różnych uczelni w Polsce.

Marzeniem założycieli Polskiej Akademii Dzieci jest to, aby w ciągu 10 lat Polska stała się pierwszym na świecie krajem, gdzie każde dziecko będzie mogło uczestniczyć w bezpłatnych wykładach na uczelniach wyższych oraz (jeśli tylko dzieci będą chciały) Młodzi Naukowcy w wieku od 6 do 12 roku życia będą mogli poprowadzić swój własny wykład.

Założenia programowe

Głównym założeniem projektu „Polska Akademia Dzieci” jest rozbudzenie umiłowania wiedzy, poszukiwania odpowiedzi oraz zadawania pytań. Słuchacze nie są w jakikolwiek sposób oceniani, a jedynie zachęcani do wspólnych poszukiwań i eksperymentów, zarówno fizycznych jak też myślowych. Młodzi studenci będą korzystali z narzędzi technologii informacyjnej, zarówno przygotowując własne wykłady jak też uczestnicząc w oferowanych zajęciach i programach naukowych on-line.

Cele projektu

Założenia programowe projektu PAD to m.in. kształtowanie innowacyjnych postaw, przygotowanie do samoedukacji, kreowanie postaw przyjmowania odpowiedzialności za przyszłość, wprowadzenie elementów interkulturowości oraz rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów w świetle teorii inteligenci wielorakich Howarda Gardnera. W projekcie PAD zakłada się promowanie cywilizacji opartej na wiedzy, aktualizowanie danych oraz kreowanie i promowanie postaw twórczych.

Na bezpłatny wykład w Sali Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot zaprasza Bałtycka Agencja Artystyczna BART, Miasto Sopot oraz Polska Akademia Dzieci.

 

Lista uczestników została już zamknięta.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Sopotu.

Więcej informacji na stronie www.operalesna.sopot.pl

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama